UREDNIŠTVO / EDITORIAL BOARD

image1

Glavni i odgovorni urednik / Editor-in-Chief

Prof. dr Nedeljko Tica, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, dekan 

  

Urednik / Editor

Prof. dr Vladimir Ćirić, Poljoprivredni fakultet Novi Sad  

 

Pridruženi urednici / Associate Editors

Prof. dr Srđan Šeremešić, Poljoprivredni fakultet Novi Sad - Zemljište, voda i okolina

dr Radivoje Jevtić, Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad - Zaštita bilja i zaštita životne sredine

Prof. dr Todor Marković, Poljoprivredni fakultet Novi Sad - Agroekonomija

Prof. dr Vladimir Crnojević, Institut Biosens Novi Sad  - Informatciono-komunikacione tehnologije u poljoprivredi

Prof. dr Marko Cincović, Poljoprivredni fakultet Novi Sad - Veterinarska medicina


Tehnički urednik / Editorial Assistant

dipl. inž.-master Brankica Babec  


 

Reč urednika

 

Poštovani čitaoci  Letopisa naučnih radova,


Imam veliku čast i zadovoljstvo da Vam predstavim Letopis naučnih radova u elektronskoj formi.  Osnovni cilj ovakvog vida publikacije je da obezbedimo veću vidljivost  i preglednost sadržaja časopisa za čitaoce. Postojanje elektronske forme, ne znači istovremeno ukidanje štampanog izdanja.  U slučaju da se obezbede sredstva, časopis će se ponovo pojaviti i u štampanom izdanju. Od 2017. godine, u planu je da časopis izlazi dva puta godišnje (jun i decembar), dok će se prihvaćeni radovi publikovati na srpskom ili engleskom jeziku, u zavisnosti od želje autora rada.

U narednom periodu uredništvo će raditi na poboljšanju časopisa, prvenstveno u pogledu kvaliteta  objavljenih članaka, a takođe i u tehničkom, organizacionom i promotivnom smislu. Težiće se prihvatanju radova koji kombinuju akademske izvrsnosti sa profesionalnim značajem i fokusom na praktičnu primenu u privredi, dok multidisciplinarni karakter časopisa daje dobru mogućnost za brže i bolje pozicioniranje.

Radovi koji će se razmatrati za prihvatanje će morati da zadovolje određene standarde koji su dati u uputstvu za autore. Ovom prilikom snažno želim da podstaknem master kandidate i doktorante, da kvalitetne segmente iz svojih teza i disertacija prilože u Letopis naučnih radova, što bi nakon eventualnog objavljivanja rada imalo značajan uticaj na promociju datih istraživanja.

Očekujemo nove radove za sledeći broj časopisa, kao i komentare, sugestije i  primedbe u vezi časopisa i Internet stranice.

Posebno želim da zamolim autore da zbog povećanja prepoznatljivosti i citiranosti časopisa, prilikom citiranja Letopisa naučnih radova koriste novu skraćenicu  za naziv časopisa na engleskom jeziku  Ann. Agron.


Prof. dr Vladimir Ćirić 

image2